Profil

Zaviazali sme sa k poskytovaniu najprofesionálnejších a najdôkladnejších upratovacích služieb v Bratislave! Ponúkame aj upratovacie služby v domoch a bytoch.

 

V Oriole sa zameriavame na komerčné upratovacie služby, ale vieme Vám pomôcť aj v iných oblastiach:

Sťahovacie služby

Údržba budov

Stavebné čistenie – priemyselná a výrobná čistiaca služba

Čistenie kancelárie

Upratovanie reštaurácií

 

Našim klientom tiež vieme dodať nasledovné produkty:

Papierové hygienické potreby

Zásobníky a náplne do toaletných potrieb

Zásobníky a náplne na kontrolu zápachu

Požadované čistiace pomôcky

 

 

Bezpečnosť

Pracovníci sú riadne vyškolení, aby sa vyhli fyzickým rizikám v práci. Pri výcviku našich zamestnancov ich naučíme, ako sa vyhnúť a predchádzať: vystaveniu sa žiareniu, pádom pri lezení, ergonomickým zraneniam, úderom a pádom. Poskytujeme a uverejňujeme bezpečnostné listy materiálu v skladových priestoroch pre všetky chemikálie skladované alebo používané v budovách. Našou zodpovednosťou je zabezpečiť prísne dodržiavanie postupov.

 

Snažíme sa byť ekologický!

Vyberáme menej nebezpečné výrobky na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie. Zelené čistenie je dôležité a z tohto dôvodu používame produkty, ktoré:

Sú biologicky odbúrateľné

Majú nízku toxicitu

Majú nízky obsah prchavých organických zlúčenín

 

Poistenie

Naša zamestanci sú poistený pre prípad nehody alebo zranenia v práci; Takisto máme poistenie zodpovednosti za škodu.